biegwulkanow.pl

biegwulkanow.pl – dom, uroda, internet, biznes

działalność bez rejestracji
Biznes

Działalność nierejestrowana – na jakich zasadach działa?

Pod koniec kwietnia 2018 roku osoby prowadzące niewielkie biznesy spotykały się z szeregiem zmian. Jedną z najistotniejszych było wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowanej.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana jest to działalność prowadzona przez osobę fizyczną, która generuje niski dochód, wynoszący mniej niż połowa płacy minimalnej. Jeżeli dochód ten będzie większy, wówczas taka osoba zobowiązana jest do natychmiastowego założenie działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że po przekroczeniu tej wartości w ciągu 7 dni działalność powinna zostać zarejestrowana w CEDIG, a przed upływem 6 miesięcy musi przystąpić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić osoby, które:
– są osobami fizycznymi,
– uzyskują przychody nieprzekraczające w ten w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
– niewykonujące działalności w ramach spółki cywilnej,
– zajmujące się działalnością niewymagającą posiadania zezwolenia lub koncesji,
– w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała żadnej działalności gospodarczej.

dokument

ZUS i podatek dochodowy w działalności nierejestrowanej

Osoby fizyczne zajmujące się prowadzeniem działalności nierejestrowanej nie muszą odprowadzać jakichkolwiek składek do ZUS, zarówno społecznych jak i zdrowotnych.
Warto pamiętać o tym, że prowadzenie działalności bez rejestracji wcale nie zwalnia z obowiązku uiszczania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów. Działalność jest zwolniona jedynie z opłat związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a nie podatkiem dochodowym. Działalność nierejestrowana nie jest działalnością gospodarczą dlatego też osoba, która ją prowadzi, nie musi odprowadzać okresowych zaliczek na podatek dochodowy. Wystarczy, że osiągnięte przychody z tytułu swojej działalności wskaże w zeznaniu rocznym PIT 36 w specjalnie do tego celu przeznaczonym wierszu (numer 9 „działalność nierejestrowana określona w art. 20 ust.1ba ustawy).

Dlaczego warto prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowana pomimo swoich ograniczeń nie jest też pozbawiona zalet. Jedną z najistotniejszych jest brak konieczności zgłaszania działalności do ewidencji przedsiębiorców, urzędu skarbowego oraz GUS. Dzięki temu nie ma konieczności uiszczenia obowiązkowych ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych z tytułu prowadzonej działalności. Działalność bez rejestracji pozwala również uniknąć konieczności płacenia comiesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku VAT. W takim przypadku nie ma miejsca na skomplikowaną księgowość. Należy jednak pamiętać o tym, że tego rodzaju działalność wymaga prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży oraz rozliczenia przychodów w zeznaniu rocznym PIT 36 według obowiązującej skali podatkowej. Nierejestrowanej działalności nie zwalnia z przestrzegania praw konsumentów oraz obowiązku wystawiania faktur czy rachunków na żądanie kupującego.

dokumenty działalność

Przychód w nierejestrowanej działalności gospodarczej

W przypadku działalności nie wymagającej rejestracji przychodem będą wpływy ze sprzedaży produktów lub usług, nawet jeżeli fizycznie klient jeszcze ich nie opłacił, a wystawiony został jedynie stosowny dokument sprzedażowy. W tym przypadku jako przychód nie mogą być traktowane wartości towarów zwróconych, a także udzielone bonifikaty i obniżki za regulowanie płatności w terminie. Aby mieć pewność, że przychody miesięczne nie przekroczą 50% wartości płacy minimalnej, niezbędne jest prowadzenie podstawowej formy ewidencji sprzedaży.

Zobacz więcej: https://biegwulkanow.pl/podanie-o-prace-jakie-informacje-w-nim-zawrzec/